در هفته گذشته چند سهم کم ریسک و پرریسک معرفی شد ؛ شامل : «کشتیرانی» به عنوان گزینه کم ریسک آن هم در قیمت های ١٣٨٠ تومان که حتی پس از عرضه های سنگین ، سهم در قیمت های ١۵۴٠ تومان صف خرید دارد. «میدکو» دیگر سهم معرفی شده در سبد ، بازدهی نداشته و همچنان توصیه به نگهداری آن می شود. «بانک سامان» سومین سهم معرفی شده در سبد ، اما با نوسانات منفی همراه شده است و توصیه به نگهداری در پروسه معرفی شده می شود. «ایران ترانسفو» سهم معرفی شده در سبد پرریسک ، اما در همان محدوده خرید نوسان دارد. سهمی که البته با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شده ، اما از موضع خود عقب نشست. توصیه می شود این سهم را تا تارگت ٢٠٠٠ تومانی نگهداری کرده و به نظر می رسد که سهم اصلاحی جدی ندارد. «کپشیر» ٣٠٠٠ تومانی دیگر سهم معرفی شده پرریسک بود که با صف خرید بیش از ٢٠ درصدی ، بازدهی و نوسان مثبت به همراه داشته است...