بازارهای کالایی روز گذشته یک روز استثنایی و شاید عجیب را پشت سر گذاشتند، اگر چه جریان غالب قیمتی هنوز هم افزایشی است. در بازار پلیمرها شتاب رشد قیمت‌ ها به سرعت بالا رفت و رشد قیمت‌ های بزرگی به ثبت رسید؛ گویی...