روز گذشته چهره بازارها تغییر کرد و سرمایه گذاران شاهد رشد شاخص های مالی، قیمت نفت و فلزات پایه و ثبات در قیمت طلا بودند. حالا به نظر می رسد هراس درباره ریسک بزرگ یک ماه اخیر کمتر شده اما آیا دیگر نباید نگران ...