امروز بازارهای چین پس از تعطیلات تمدید شده سال جدید قمری این کشور باز شد و شاهد سقوط ٨ درصدی شاخص ترکیبی شانگهای بودیم. همچنین روند کاهش قیمت نفت ادامه یافته و نوسان در قیمت فلزات پایه ..