روز گذشته سرمایه گذاران در بازار سنگ آهن دچار شوک شدند. قیمت ها به یکباره بیش از ٧ درصد کاهش یافت و پرسش های متعدد درباره این کاهش و آنچه در آینده رخ خواهد داد مطرح شد. واقعیت این است که بخشی از این کاهش طبیعی و بخشی حاصل عوامل جدید است. سرمایه گذاران در بازار فولاد و سنگ آهن باید ..