رشد قیمت طلا در هفته های اخیر برخی سرمایه گذاران را وسوسه کرده بر میزان طلا در سبد دارایی شان بیفزایند. سوال مهم این است که آیا رشد قیمت ها ادامه می یابد؟ تحلیلگران بانک ای بی ام آمرو هلند ضمن پیش بینی قیمت ها در پایان امسال و سال آینده، به سرمایه گذاران توصیه کرده اند ..