فشار عرضه در نیمه دوم بازار روز یکشنبه و افت قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی موجب شد تا بازار روز گذشته با فشار عرضه و افت بیش از ٣ هزار واحدی آغاز به کار کند اما با گذر از یک ساعت ابتدایی و تحرکات مثبت در دو صنعت خودروسازی و بانکداری و همچنین رسیدن گزارش خوب ماهانه پتروشیمی کرمانشاه و برخی موارد ریز و درشت دیگر، به مرور روند عرضه و تقاضا بهبود یافت تا جایی که در نهایت افت دماسنج اصلی بازار با رشد بیش از ٢ هزار واحدی تعویض شد و شاخص کل به کانال ۴٢٠ هزار واحدی راه یافت. البته از کنار عامل اصلی رشد که همانا ...