طی معاملات امروز در ساعت اولیه بازار شاهد افزایش حجم عرضه‌ها و روند نزولی قیمت‌ها بودیم چنانکه شاخص کل با روند نزولی ۴١۵١٨٩.٩۴ واحد کاهش یافت. ولی در ادامه با افزایش حجم تقاضا ناشی از فرصت‌های خرید ایجاد شده در بازار و همچنین با توجه به .......