به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم با تغییرات سهامداری همراه و از سوی دیگر وضعیت بنیادی و فروش مناسب و پتانسیل جهش عایدی در کنار شایعات افزایش سرمایه سبب ایجاد سیگنال خرید با تارگت هایی بالایی در سهم شده است