حرکت فولاد به سمت افزایش نرخ میل پتروشیمی‌ ها به افت نرخ و تجربه یک روز آرام در بورس انرژی... رفتارهای قیمتی روز نخست معاملاتی هفته نشان داد، که هنوز بازار با آرامش نسبی رو به‌ روست و این آرامش می‌ تواند، باز هم در این بازارها خودنمایی کند. به گونه ای که...