طی معاملات روز چهارشنبه بازار همانطور که انتظار می رفت در ابتدا شاهد رشد شاخص ناشی از صف های خرید در برخی نمادهای و گروه های کوچک بازار همچون گروه سیمان بودیم ولی ........