در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ٩ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت ١٣٩٨٠٢٨ تن انواع محصولات شامل کاتد، شمش، کنسانتره و سایر محصولات و همچنین ۴٠٨١۵٠٠٠ تن سنگ سولفور بوده که در مجموع در مقایسه با تولیدات دوره مشابه سال قبل، افزایش .........