شرکت کاوه جنوب کیش از شرکت‌های تولیدکننده فولاد می‌باشد که به منظور تکمیل زنجیره فولاد از معدن تا مقاطع فولادی در افق سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور از تأسیس شده است و طی فعالیت خود.........