طی دوره ٩ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت ١٧٨۴٨ تن انواع لاستیک رادیال و بایاس بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١۴٠٨٠ تن محصول، افزایش ٢٧ درصدی در تولیدات را نشان می‌دهد. طی این دوره اما میزان فروش .......