در هفته های اخیر سرخوشی درباره رفع برخی تنش ها و ریسک ها به رشد شاخص های مالی و قیمت برخی مواد خام منجر شده اما این همه ماجرا نیست. فعالان بازار باید به چند نکته بسیار مهم ..