شرکت فولاد هرمزگان جنوب از شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه است که از سال ٩۴ وارد بازار شده و از ابتدای سال بازدهی حدود ۶٢ درصدی را به سهامداران خود هدیه کرده است. این شرکت به تازگی سرمایه خود را از ١۵٠٠ میلیارد تومان به ٢۵٠٠ میلیارد تومان (۶٧ درصد) از محل سود انباشته افزایش داده است.