طی معاملات امروز در ساعت ابتدایی بازار با وجود صف‌های خرید در برخی نمادها و گروه‌ها شاهد روند صعودی شاخص و رشد آن تا ۴١١۴۶٠.٣ واحد بودیم ولی با افزایش حجم معاملات و روند نزولی در برخی نمادها و گروه‌های تأثیرگذار بر شاخص همچون ..........