در خصوص عملکرد شرکت قابل ذکر است طی دوره ٣ ماهه سال جاری و بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت در مجموع ٢۶۴۶٢٨ تن انواع سیمان، آهک و کلینکر بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید ١٧٢۴١٠ تن محصول، افزایش ۵٣ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین مقدار فروش ..........