بازارهای جهانی چه روزهایی را سپری کردند؟ همچنان باید سهام را به عنوان هدف اصلی سرمایه گذاری انتخاب کنیم؟ طلا و دلار چه؟ بهترین سبد سرمایه گذاری برای بهمن ماه چیست؟