طی معاملات امروز در بازار با وجود نوسانات طی روز معاملاتی چهارشنبه و با افزایش تقاضا، شاهد روند صعودی قیمت ها بودیم چنانکه شاخص کل نیز با روندی صعودی کار خود را آغاز نمود و تا ۴١٠۶۶٨.٩۴ واحد صعود کرد. ولی در ساعات پایانی .......