طی معاملات روز چهارشنبه همانطور که طی گزارش قبلی پیش بینی شده بود در ابتدا ناشی از ایجاد صف های خرید در مرحله پیش گشایش در برخی نمادها و گروه ها، شاهد روند صعودی شاخص بودیم ولی در همان دقایق اولیه بازار با افزایش عرضه در کلیت بازار و روند نزولی قیمت ها، شاخص نیز .........