در هفته گذشته سه سهم پر بازده به بازار معرفی شد ، ابتدا فولاد کاوه ۴٩٠ تومانی که سهم تاکنون بیش از ١٠ درصد طی یک هفته بازدهی داشته است.همچنین «غدیر» ٣٣٠ تومانی که هدف خود را درنوردیده و به قیمت های بالاتر از اهداف وعده داده شده دسترسی پیدا کرده است. در نهایت مهرکام پارس گزینه سرخطی هفته گذشته نیز با صف خرید سنگین همراه و به قیمت های ٣٨٠ تومانی رسیده است...