سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران یکی از مورد توجه ترین شرکت های گروه صنایع شیمیایی در بازار سرمایه به ویژه در میان سهامداران حقیقی است که از ابتدای سال بازدهی اعجاب انگیز حدود ٣۶٠ درصدی را عاید سهامداران خود نموده است...

بورس۲۴ : سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران یکی از مورد توجه ترین شرکت های گروه صنایع شیمیایی در بازار سرمایه به ویژه در میان سهامداران حقیقی است که از ابتدای سال بازدهی اعجاب انگیز حدود 360 درصدی را عاید سهامداران خود نموده است.

در فرایند عملیاتی شرکت، بنزن به آلکیل بنزن (LAB) و مشتقات آن تبدیل شده و به عنوان مواد اولیه محصولات شوینده به شرکت های تولید کننده این محصولات فروخته می شود. حدود 80 درصد از LAB مورد نیاز شرکت های تولید مواد شوینده در کشور توسط شیران تولید می شود و شرکت بخشی از محصولات خود را نیز صادر می کند.

با توجه به آن که سال مالی شرکت در پایان آذر ماه پایان می یابد، شرکت در سال مالی موفق شده درآمد فروشی معادل 1840 میلیارد تومان به ثبت رساند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد 87 درصدی همراه شده است. به لحاظ میزان فروش، شرکت در دوره یاد شده با افزایش فروش 30 درصد همراه بوده است. بررسی های تفکیکی نشان می دهد میزان فروش که در فصل تابستان (سه ماهه سوم سال مالی) با کاهش همراه شده بوده بار دیگر در مهر و آبان ماه اوج گرفته به گونه ای که از میانگین 9 ماهه قبل آن نیز بالاتر رفته است. پیش بینی می شود در فصل زمستان، رشد تقاضا برای محصولات شوینده و به تبع آن رشد تقاضا برای مواد اولیه آن از سوی تولید کننده ها افزایش داشته و این موضوع رشد مقداری فروش به ویژه در حوزه فروش داخلی را برای شیران به همراه آورد. در حوزه فروش خارجی نیز در صورتی که بتواند شرکت میزان صادرات خود را به سطح میزان صادرات زمستان 97 برساند ثبت فروش 25 هزار تن فروش در هر ماه دور ذهن نیست.

اما رشد درآمدها در سال مالی اخیر مدیون افزایش نرخ فروش محصولات بوده است. میانگین نرخ فروش داخلی در اردیبهشت ماه با تغییر فرمول قیمت گذاری محصولات شرکت و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز نیمایی با رشد قابل توجه همراه شد. این موضوع موجبات رشد نرخ فروش محصولات شرکت را فراهم ساخت. برخی کارشناسان آزادسازی قیمت محصولات شرکت را در ماه های آینده محتمل می دانند که این موضوع نیز افزایش بیش از پیش درآمدها را در پی خواهد داشت.

در بخش بهای تمام شده، بخش عمده هزینه ها به خرید بنزن مربوط می شود. همزمان با تغییر فرمول قیمت LAB، فرمول قیمت بنزن دریافتی شرکت نیز تغییر کرد و مبنای خرید آن از نرخ تسعیر 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر کرد. لذا بهای تمام شده شرکت نیز افزایش یافت و شیران از افزایش نرخ محصولات بهره چندانی نبرد. پیش بینی می شود در صورت آزادسازی قیمت محصولات شرکت، قیمت خرید بنزن نیز آزاد شده در نهایت حاشیه سود شیران از این محل دستخوش تغییرات قابل توجهی نشود. با توجه به نسبت حاشیه سود ناخالص حدود 33 درصدی در 9 ماهه نخست سال مالی پیش بینی می شود شیران برای 12 ماهه منتهی به آذر 98، سود ناخالصی بالغ بر 600 میلیارد تومان شناسایی نماید. همچنین در ماه های آینده شرکت از دو محل افزایش میزان فروش و همچنین رشد نرخ ارز منتفع شده و می تواند حاشیه سود عملیاتی خود را افزایش دهد لذا رشد قابل توجه در حاشیه سود ناخالص شرکت در سال آینده چندان غافلگیر کننده نیست.

فارغ از مباحث مربوط به تولید و فروش، سود تقسیمی ولصنم به ازای هر سهم نشان می دهد که از این محل حدود 10 میلیارد تومان به سود شیران اضافه می شود. همچنین بر اساس صورت ها، شرکت در 9 ماهه نخست سال مالی، مبلغ 38 میلیارد تومان از محل سپرده بانکی درآمد داشته که با افزایش میزان سپرده های شرکت ناشی از فروش بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن این رقم می تواند در سه ماهه پائیز و هم چنین سال بعد با جهش قابل توجه همراه شود. نکته دیگر در این خصوص آن که شرکت در پایان شهریور ماه حدود 490 میلیارد تومان مانده به صورت ارزی داشته که بدون شک سود سرشاری را از محل افزایش نرخ تسعیر در پایان سه ماهه پائیز عاید شرکت خواهد نمود.

اما موضوع قابل توجه در بحث سرمایه گذاری ها جهش قابل توجه در سودآوری شرکت بازرگانی خدمات بندری ایران است. بررسی ها نشان می دهد این شرکت که مالکیت 100 درصدی آن در اختیار شیران است در سال منتهی به آذر ماه 98 سودی بالغ بر 105 میلیارد تومان شناسایی کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با جهش حدود 5 برابری همراه شده که رشد درآمدهای غیرعملیاتی مهم ترین دلیل این افزایش بوده است. بررسی ها نشان می دهد شرکت بازرگانی خدمات بندری در سال مالی مورد اشاره از بابت فروش سرمایه گذاری های خود سود 81 میلیارد تومانی کسب کرده که بخش عمده این سود از محل فروش شیران محقق شده است. سود حدود 9 میلیارد تومانی از محل فروش دارایی های ثابت و شناسایی سود سهام حدود 9 میلیارد تومانی از دیگر دلایل جهش چشمگیر درآمدهای غیرعملیاتی این زیرمجموعه شیران بوده است.

با این همه از رشد درآمدهای عملیاتی شرکت هم نباید غافل شد. بررسی ها نشان می دهد شرکت خدمات بندری در سال مالی منتهی به آذرماه 98 بالغ 25 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرده که این عدد در سال قبل از آن حدود 10 میلیارد تومان بوده است. نکته قابل توجه در این زمینه آن که بخش عمده این رشد به آغاز فعالیت های عملیاتی جدید در این شرکت مربوط می شود. ریز درآمدهای عملیاتی شرکت حکایت از آن دارد خدمات بندری علاوه بر درآمدهای عملیاتی ارائه شده در سال های قبل در سال جدید اقدام به فروش دو محصول LABSA و فتی الکل 7 مول نموده است. این موضوع به آن معناست این شرکت در کنار خدمات قبلی خود اقدام به ایجاد ارزش افزوده بر روی LAB و الکل چرب نموده و این درآمد نیز به مجموع درآمدهای شرکت در سال های بعد اضافه خواهد شد. به هر صورت از این رهگذر سود 105 میلیارد تومانی شناسایی شده که با توجه به تقسیم سود 80 درصدی سال قبل، بیش از 80 میلیارد تومان می تواند از این محل به سود شیران افزوده شود. (با توجه به اینکه شرکت خدمات بندری LAB مورد نیاز خود برای تولید محصولات یاد شده را از شیران خریداری می کند، شیران از طریق شرکت زیر مجموعه خود یعنی خدمات بندری وارد فاز تولید LABSA و فروش تجاری آن شده که این امر به معنی ایجاد ارزش افزوده در محصولات شرکت است)

با این تفاسیر گزارش سود خالص حدود 1000 میلیارد تومانی از سوی شیران در صورت های مالی 12 ماهه بسیار محتمل است. تمامی این موضوعات در کنار پیشرفت و بهره برداری احتمالی از طرح توسعه دوم مجتمع تولید LAB که ظرفیت تولید شرکت را به 220 هزار تن در سال افزایش می دهد، نشان گر ارزش گذاری پایین تر از قیمت ذاتی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران است. با این تفاسیر پیش بینی می شود شیران، علاوه بر جبران افت قیمت ناشی از افزایش سرمایه در کوتاه مدت، در میان مدت نیز پتانسیل های فراوانی دارد که می تواند برای سهامداران بسیار جذاب باشد و هدف های قیمتی بیش از 1600 تومان را در خواهد نوردید.