خوش‌ بینی به دورنمای بازار گویی همه‌ چیز برای رشد معاملات روزهای آینده مهیا شده و می‌ توان به دورنمای بازار خوش‌ بین بود. این وضعیت در کنار...