طی بازار امروز نیز همچون سایر روزهای این هفته شاهد افزایش تقاضا در اکثر نمادهای بازار و روند رشدی قیمت‌ها بودیم که رشد شاخص را به دنبال داشت چنانکه در همان مرحله پیش گشایش با تشکیل صف‌های خرید و شروع معاملات در سقف قیمتی .......