در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته در ادامه مسیری که از شنبه آغاز کرده بود، یک رشد دیگر را به ثبت رساند و شاخص کل موفق شد تا قله ٣٧۵ هزار واحدی پیشروی داشته باشد. برگشت قدرتمند بازار به مدار رشد بیانگر این موضوع است که واکنش هفته گذشته بیش از اندازه هیجانی بوده است. البته به یک نکته مهم هم باید توجه داشت و آن هم اینکه بازار پس از رشد هفته‌های اخیر نیاز به استراحت داشت. در حقیقت وقوع اتفاقات سیاسی اخیر، اصلاح قیمت‌ها را شتاب بخشید. بنابراین دور از ذهن نیست که پس از ...