طی بازار امروز در بازار همان‌طور که از بازار دیروز انتظار می‌رفت ناشی از عدم فروپاشی صف‌های خرید در ساعات پایانی بازار، شاهد افزایش تقاضا و تشکیل صف‌های خرید در مرحله پیش گشایش و شروع معاملات در سقف قیمتی امروز بودیم چنانکه.......