بر اساس گزارش فعالیت ماهانه آذر، تولیدات شرکت طی دوره ٣ ماهه نخست سال جاری ۴۶٨۴٨ تن محصول بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۵٧ درصدی تولید را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین مقدار فروش با رشد .......