بورس ٢۴ : بازار روز گذشته شرایط عجیب، سخت و بسیار خاص داشت. در شرایطی مطابق با انتظار شاهد برچیده شدن صفوف فروش بسیاری از نمادهای مطرح بازار در دقایق ابتدایی بودیم که به دلیل عدم حضور خریدار جدی در سمت تقاضا، مجددا فروشنده‌ها گوی و میدان را به دست گرفتند و شاهد تشدید فشار عرضه و تشکیل مجدد صفوف فروش در بسیاری از نمادها بودیم. رویدادی که موجب شد رشد دقایق ابتدایی شاخص که به مدد رنج مثبت در برخی از نمادهای بزرگ حاصل شده بود، تبدیل به افت سنگین ٧ هزار واحدی گردد. در حقیقت طیفی از معامله‌گران به دلیل ترس از تحولات احتمالی آینده، حاضر به فروش دارایی به هر قیمتی هستند اما سوالی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که نقدینگی حاصل از فروش سهام در این شرایط تورمی، چه مسیری را در پیش خواهد گرفت ... ؟!