خوشبختانه مشکلات مالی در این روند دخیل نیست، اما برخی موانع به‌صورت فرآیندی پیشرفت پروژه‌ها را با کندی مواجه می‌کند. در این زمینه لازم است ...