بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به آذر، تولیدات شرکت طی دوره ١٢ ماهه سال جاری ١٧٨٣۵٢ تن روغن نباتی بوده که در حدود ٩.۵ درصد از این تولیدات به صورت کارمزدی بوده است. همچنین میزان تولید طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ........