در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه شرایط خاصی داشت. در واقع روند معاملات مطابق با انتظار بود و فروشنده‌ها دست بالا را داشتند اما با گذر از یک ساعت ابتدایی و رنج مثبت در برخی از صنایع و نمادهای مورد توجه، به مرور روند عرضه و تقاضا بهبود یافت و نیمی از افت یک ساعت ابتدایی شاخص جبران شد. روند بازار روز چهارشنبه به وضوح نشان از حضور قدرتمند نقدینگی در بازار دارد و تا مادامی که شرایط به این شکل باشد، مسیر برای رشد شاخص‌ها هموار خواهد بود. اما برای هفته پیش‌رو، پاشنه بازار ...