اتاق تعاون ایران با تهیه شاخص مدیران بخش ساختمان از بدتر شدن وضعیت این بخش در آبان امسال نسبت به ماه مهر خبر داد. نتایج این شاخص براساس پایش پرسشنامه ای بدست آمده است که در آن ١٢ سوال خطاب به مدیران خرید شرکت های ساختمانی مطرح شده است. عدد شامخ کل (عدد حاصل از محاسبات شاخص مدیران خرید بخش مسکن) در این پایش پاییزی به ٣٨.۵ رسید که اتاق تعاون در تحلیل این شاخص اعلام کرده است: وضعیت بخش ساختمان در آبان نسبت به مهر بدتر شده است...

بورس۲۴ : اتاق تعاون ایران با تهیه شاخص مدیران بخش ساختمان از بدتر شدن وضعیت این بخش در آبان امسال نسبت به ماه مهر خبر داد.

نتایج این شاخص براساس پایش پرسشنامه ای بدست آمده است که در آن 12 سوال خطاب به مدیران خرید شرکت های ساختمانی مطرح شده است.

عدد شامخ کل (عدد حاصل از محاسبات شاخص مدیران خرید بخش مسکن) در این پایش پاییزی به 38.5 رسید که اتاق تعاون در تحلیل این شاخص اعلام کرده است: وضعیت بخش ساختمان در آبان نسبت به مهر بدتر شده است.

در طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه ها در عدد همان گزینه مبین عدد شامخ در آن پرسش است. در نهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا 100 است. عدد صفر و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده اند. عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس چنانچه عدد محاسبه شده بالای 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد نشان می دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.

نتایج زیر بر اساس نظرسنجی از مدیران عامل یا نمایندگان آنها در 100 شرکت فعال ساختمانی در آبان بدست آمده است.

عدد شامخ کل 38.5 است که نشان دهنده بدتر شد وضعیت بخش ساختمان در آبان نسبت به مهر ماه است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات 41.5 در آبان شده است که بیشترین میزان شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ است.

شامخ میزان سفارشات جدید مشتریان 35 شده که کمترین مقدار شامخ در بین 5 مولفه اصلی شامخ بوده است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده و میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز هر دو رقم کمتر از 50 را در این ماه ثبت کرده است که عدد 37 است و نسبت به مهر ماه روند کاهشی را تجربه کرده اند.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 44 نااطمینانی و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت بخش ساختمان در آذر ماه را نشان می دهد.

اتاق تعاون در تحلیل بیشتر نتایج شاخص شامخ به گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران گریز زده است؛ هر چند گزارش شامخ مربوط به کل کشور است اما وضعیت تهران نمایی از دیگر شهرهاست.

در آبان امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در تهران به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور به 4100 واحد رسید که هر چند نسبت به ماه گذشته 19.5 درصد افزایش یافته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل 40.7 درصد کاهش نشان می دهد. متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران نیز با 0.2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل و 35.8 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال گذشته رقم 12.46 میلیون تومان رسید. در حالی که در بخش مسکونی قدرت خرید به دلیل تورم بالا همچنان پایین است. در بخش غیر مسکونی نیز تحت تاثیر تحریم، تورم، نوسانات ارزی، مشکلات در آیین نامه ها و روند عملیات گمرکی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز و مواردی از این دست عملاً میزان فعالیت های تولیدی و خدمات با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو است. در بخش عمرانی نیز همچنان بواسطه کاهش درآمدهای نفتی و همزمان تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت، کند بودن روند رشد پروژه های عمرانی دور از انتظار نیست.

بنا بر اعلام فعالان اقتصادی بخش ساختمان مقدار تولید یا ارایه خدمات ساختمانی با رقم شاخص 38.5، میزان فروش 36 و سفارشات جدید با شاخص 35 نسبت به مهر ماه کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. همزمان موجودی مواد اولیه یا تجهیزات خریداری شده با رقم 37 در مقایسه با مهر ماه کاهش داشته است.

قیمت خرید مواد اولیه نسبت به مهر ماه افزایش چشمگیری یافته اما قیمت محصولات تولید شده با رقم شامخ 56 نسبت به مهر ماه تا حدودی افزایش داشته که حاکی از ادامه سایه رکود بر بخش ساختمان است. میزان بکارگیری نیروی انسانی نیز با رقم شامخ 37 به دلیل کاهش میزان سفارشات، میزان تولید و فروش و نیز فصلی بودن برخی فعالیت های بخش ساختمانی نسبت به مهر ماه تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. به دلیل کاهش بیشتر میزان فروش نسبت به میزان تولید میزان موجودی محصول نهایی در انبار افزایش یافته است. سرعت ساخت و ساز نیز کند شده است. فعالان اقتصادی بخش ساختمان در این گزارش نسبت به فعالیت های این بخش در آینده خوشبین نبوده و رقم شاخص که 44 بوده موید این مطلب است.