شرکت عطرین نخ قم در شهریور ماه سال گذشته با قیمت ۴٩١۴ ریال وارد بازار سرمایه شده و از شهریور ماه امسال موج صعودی جدید خود را آغاز کرده است. «نطرین» مدت ها در نزدیکی محدوده کف کانال صعودی خود با شیب ملایمی حرکت کرده و از اوایل آذر ماه شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود داده و وارد موج سوم صعودی خود شده است...

بورس۲۴ : شرکت عطرین نخ قم در شهریور ماه سال گذشته با قیمت 4914 ریال وارد بازار سرمایه شده و از شهریور ماه امسال موج صعودی جدید خود را آغاز کرده است.

«نطرین» مدت ها در نزدیکی محدوده کف کانال صعودی خود با شیب ملایمی حرکت کرده و از اوایل آذر ماه شتاب بیشتری به حرکت صعودی خود داده و وارد موج سوم صعودی خود شده است.

سهم امروز در حال عبور از مقاومت بسیار مهمی بوده و با تثبیت قیمت خود در بالای محدوده سقف کانال در محدوده قیمتی 34335 ریال دو هدف قیمتی برای این موج سوم صعودی می توان متصور بود. هدف اول قیمتی سهم محدوده 46000 ریال بوده که انتظار می رود پس از مقداری اصلاح در میان مدت به سمت محدوده 54000 ریال حرکت کند.