اوج گیری مجدد کامودیتی ها به خصوص مس و فولاد در بازارهای جهانی و همچنین رشد قیمت فولاد صادراتی