طی دوره دو ماهه مهر و آبان، فروش شرکت نسبت به میانگین دو ماهه طی شش ماهه نخست سال جاری با کاهش یک درصدی و میانگین نرخ فروش طی این دوره با کاهش ١٠ درصدی نسبت به دوره شش ماهه مواجه بوده است که دلیل این کاهش را می‌توان...........