بازارهای کالایی یک روز کم‌ رمق را سپری کردند. اگر چه با سایر شنبه‌ ها تفاوت خاصی نداشت، اما فرق اصلی را باید در نوسان دلاری قیمت‌ ها دانست، که...