بر اساس گزارش فعالیت آبان ماه تولیدات شرکت طی دوره ١١ ماهه سال مالی جاری، ١۵٧٠٧٢۵ کیلوگرم بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ٢٠ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما در بخش فروش مقدار فروش با افزایش تنها .........