میزان جذب عرضه ها اگر کنترل نشود می تواند سهم را درگیر نوسانات زیادی کند که پیشنهاد می کنم...

برای معاملات شیرین در بازار بورس ملزومات زیادی وجود دارد اما بی شک سیکل انتخاب، خرید، سهامداری و خروج را می توان 4 اقدام اصلی در این مسیر توصیف نمود که به سراغ آن ها خواهیم رفت.

  1. انتخاب سهم

الف) از دید بازار

  • در سهامی وارد شوید که شرایطش روی تابلو خوب است

مثلا مشاهده تحرکات سهامداران حقوقی یا حقیقی از مهم ترین مواردی ست که این روزها به دغدغه ای بزرگ بدل شده است. برخی سهامداران قصد دارند سهم را به خوبی حمایت کنند و برخی دیگر در روندهای صعودی فروشنده هستند. میزان جذب عرضه ها اگر کنترل نشود می تواند سهم را درگیر نوسانات زیادی کند که پیشنهاد می کنم از این هیاهوی حقوقی ها به دور باشید و اجازه بدهید روندها متعادل گردد و سپس تصمیم به ورود بگیرید.

یا برای مثال گاهی حقوقی ها تصمیم می گیرند بخشی از سهام را به عنوان خیرات به حقیقی ها بدهند و ترجیح می دهند به اشخاص حقیقی خاصی این سهام را بفروشند که اگر خدای نکرده سهم افت کرد، مدیون کسی نشوند. بازار بورس این اقدام کد به کد حقوقی به حقیقی را به فال نیک می گیرد و بدون توجه به شرایط سهم، آن را فرصت خرید می داند که نمی توان حقیقتا این تصمیم را اشتباه فرض نمود.

  • در زمان اعلام گزارشات دوره ای برخی سهام را فراموش کنید

برخی مواقع شاهد بازاری هیجانی ناشی از پیش بینی های بازار در دوره گزارشات شرکت ها هستیم که البته در بورس تهران که رانت وزنه قوی به حساب می آید می تواند برای برخی سودآور باشد لیکن اگر جزء اکثریتی به حساب می آیید که به این منابع دسترسی ندارید، از معامله در زمان گزارش دهی امتناع کنید و خریدهای خود را به بعد از اعلام گزارشات موکول نمایید.

البته باید اضافه کرد که به لطف فعالیت برخی مدیران شرکت ها در شبکه های مجازی، امکان دسترسی به اطلاعات در شبکه های مجازی زودتر از سامانه کدال هم وجود دارد اما باز هم باید احتیاط کرد.

 

هر روز یک قسمت از سریال معامله شیرین را با ما دنبال کنید