در اولین روز هفته با افزایش تقاضا در بازار شاهد روند صعودی شاخص بودیم چنانکه با تشکیل صف‌های خرید در نمادهای کوچک در همان مرحله پیش گشایش، شاخص حرکت خود را با روند صعودی پر شتابی آغاز نمود ولی .........