تولیدات شرکت طی نیمه اول سال جاری در حدود ۶١٢٧ تن انواع تیار، تیوب و سایر فرآورده‌ها بوده که در مقایسه با تولیدات طی دوره مشابه سال قبل، رشد ١٠.٣ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز شرکت طی این دوره موفق به فروشی در حدود ۶١۶٧ تن محصول شده است با این حال نسبت به دوره مشابه سال قبل .......