این شرکت طی یک سال اخیر به طور کلی متحول شده و از لحاظ سودآوری احتمالا در طول حیات خود چنین شرایط مطلوبی را تجربه نکرده است و مارجین سودآوری مطابق نمودار طی ٧ سال اخیر ...