طی دوره ٨ ماهه سال جاری تولیدات شرکت شامل ١٧٧٢١۴۶٧٧٠ عدد انواع محصولات شامل قرص و دراژه، پماد و کرم، قطره و کپسول می‌باشد که با کاهش تولید ٧ درصدی در گروه قرص و دراژه با سهم ٩۶ درصدی در فروش، تولیدات شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل .......