بورس تهران معاملات روز گذشته را با همان فرمانی که در بازار یکشنبه به پایان رسانده بود، آغاز کرد و در نتیجه شاخص کل پرش بیش از ۴ هزار واحدی را به ثبت رساند اما به یکباره شاهد تضعیف تقاضا و در نتیجه فشار عرضه در کلیت بازار بودیم تا جایی که بسیاری از نمادها نوسانات منفی بیش از ۶ – ٧ درصد و بعضا تا ١٠ درصدی را تجربه نمودند و شاخص کل بخش بااهمیتی از رشد خود را از دست رفته دید. البته این وضعیت پایدار نبود و بازار پس از تحمل فشار فروش یکساعته به تعادل رسید. بخشی از تحولات روز گذشته، بواسطه رفتار هیجانی معامله‌گران بود اما عدم تشکیل ...