طی دوره ٨ ماهه سال جاری تولیدات شرکت شامل ٢۵١٩٩٩ دستگاه انواع محصولات بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۴٠.۴ درصدی در تولید را نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن افزایش ۴۴.٧ درصدی در تولید محصولات نمایشی می‌باشد. در بخش فروش ولی............