بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته بهتر از سطح انتظار ظاهر شد و شاخص کل تحت تاثیر ورود نقدینگی یک جهش بیش از ١ درصدی دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد. به نظر می‌رسد گمانه‌زنی‌ها و اخبار مرتبط به بودجه در جسارت خریداران و در نتیجه حرکت رو به جلوی بازار نقش بسزایی داشته است. اما بدون مقدمه نگاهی به خبری که بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته بهتر از سطح انتظار ظاهر شد و شاخص کل تحت تاثیر ورود نقدینگی یک جهش بیش از ١ درصدی دیگر را در کارنامه خود ثبت کرد. به نظر می‌رسد گمانه‌زنی‌ها و اخبار مرتبط به بودجه در جسارت خریداران و در نتیجه حرکت رو به جلوی بازار نقش بسزایی داشته است. اما بدون مقدمه نگاهی به خبری که صبح روز گذشته منتشر شد، خواهیم داشت. گفته می‌شود پازل بودجه ٩٩ در حال تکمیل است. روز شنبه جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با محوریت تعیین مختصات بودجه ٩٩ برگزار شد. قرائت رسمی از جلسه مذکور، حاکی از آن است که منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای و تاثیرات اصلاحات ساختاری بر بودجه سال ٩٩، مورد بحث و تبادل‌نظر اعضا قرار گرفت. پیگیری‌ها نشان می‌دهد که جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی باید در مورد دو موضوع به خصوص تصمیم‌گیری کند: «نرخ ...