طی معاملات امروز با افزایش تقاضا در بازار شاهد روند صعودی و رشد قیمت‌ها بودیم چنانکه در برخی گروه‌ها و نمادها صف‌های خرید تشکیل گردید و تا پایان بازار نیز ادامه داشت. شاخص کل نیز متأثر از این افزایش تقاضا.......