طی شهریور ماه با ایجاد برخی مشکلات در شرکت و در کوره‌های واحد تبدیل کاتالیستی، کلیه واحدهای فرایندی از تاریخ ٣ شهریور از مدار تولید خارج شدند که پس از اتمام تعمیرات مورد نیاز، عملیات راه اندازی در تاریخ ١٣ شهریور مطابق برنامه شرکت آغاز گردید. این وقفه ١٠ روزه در عملیات باعث .......