واکنش بازارهای مالی و قیمت طلا به خبرهای مثبت امروز از اقتصاد آمریکا بزرگ نبوده یعنی قیمت فلز زرد کمی پایین آمده و شاخص ها اندکی بالا رفته اند. این سبب تعجب سرمایه گذاران شده است. در مطلب حاضر به چند نکته مهم که برای ..