از محصولات شرکت انواع آجرهای نسوز می‌باشد که بیشتر در کوره‌های ذوب مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه از مشتریان عمده و اصلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان می‌باشند. آمار تولید و فروش شرکت .....